การ Import ฐานข้อมูล ด้วย BigDump

เมื่อเราทำการ Import ฐานข้อมูลเข้าไปใน phpMyadmin แต่ Import ไม่ได้ เนื่องจาก ไฟล์ Sql ของเรามีขนาดใหญ่กว่าที่ Server รองรับได้ หรือบางครั้งเราไม่สามารถ Import ฐานข้อมูลโดยทางปกติได้ เรามักนิยมใช้ BigDump เข้ามาช่วยในการ Import ฐานข้อมูล เรามาดูกันว่า BigDump คืออะไร และใช้งานอย่างไร


BigDump คืออะไร?

BigDump คือ Script PHP ที่แจกให้ใช้ฟรี วัตถุประสงค์ก็เพื่อช่วยในการ  Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เข้าไปใน phpMyadmin โดยสามารถดาวน์โหลด BigDump เวอร์ชั่นล่าสุดได้ฟรี ที่ http://www.ozerov.de/bigdump/


ขั้นตอนการใช้งาน Bigdump

1. ทำการดาวน์โหลด Bigdump ที่เว็บไซต์ของผู้พัฒนา

2. แตกไฟล์  bigdump.rar จะพบไฟล์ bigdump.php

3. เปิดไฟล์ bigdump.php ด้วย Dreamweaver หรือ Notepad++ หรือ Notepad

4. แก้ข้อมูลในบรรทัดที่ 41-44  ให้ตรงกับ Server ของเรา และ บรรทัดที่ 54 ให้ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการ Import

41 $db_server   = ‘localhost’;
42 $db_name     = ”;
43 $db_username = ”;
44 $db_password = ”; 
54 $filename     = ”;

5. ทำการ Upload ไฟล์ bigdump.php และ ฐานข้อมูลที่ต้องการ Import ด้วย FTP ไปไว้ด้วยกันบน Webserver

6. เรียกไฟล์ bigdump.php ตัวอย่างเช่น upload ไปไว้บน public_html ของ hatyaiwebdesign.com ก็เรียกไฟล์เป็น  hatyaiwebdesign.com/bigdump.php

7. หากใส่ข้อมูลบรรทัดที่ 41-44, 54 ตรงกันหมดจะสามารถ Import ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ได้ โดยกด Start Import ระบบก็ทำการ Import ฐานข้อมูล

8. ตรวจสอบ phpMyadmin ดูว่า Import สำเร็จหรือไม่