นโยบาย Domain Name

หาดใหญ่เว็บดีไซน์ Free Domain Name ทุก Package เฉพาะโดเมนเนม .COM .NET .ORG

ประกาศ กฎระเบียบการจดโดเมนใหม่จาก ICANN ข้อควรทราบสำคัญมาก!!! สำหรับท่านที่จดทะเบียนชื่อโดเมนในหมวดหมู่ทั่วไป gTLD เช่น .com .net .org ICANN ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบชื่อโดเมนของโลก ได้กำหนดนโยบายข้อบังคับใหม่ ให้ระบบจะต้องส่งอีเมล์ให้เจ้าของโดเมนทำการยืนยันข้อมูลในส่วนของ Registrant contact ที่แสดงในข้อมูล Whois ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยเจ้าของโดเมนจะได้รับแจ้งทาง Registrant contact email address ให้ทำการยืนยันการแก้ไขข้อมูล Registrant contact จากระบบของเราที่มีหัวข้ออีเมล์ว่า “RAA verification mail” ภายในอีเมล์จะมีลิงค์ให้ทำการ คลิกเพื่อยืนยันอีเมล์ของท่าน หากไม่มีการยืนยันภายในระยะเวลา 15 วัน ชื่อโดเมนดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการยืนยัน

โดเมนเนม THNIC
โดเมนเนม THNIC สกุล .th เช่น .go.th .co.th .ac.th จะมีค่าบริการเพิ่มเติม หากท่านต้องโดเมนเนม THNIC ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการจดทะเบียนโดเนมให้กับเราด้วย ตัวอย่างเช่น
.co.th – หนังสือรับรองบริษัท
.ac.th – หนังสือขอจดโดเมนจากหน่วยราชการ หรือหนังสือจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเอกชน
.go.th – หนังสือขอจดโดเมนจากหน่วยราชการ

การต่ออายุโดเมนเนม
ทางหาดใหญ่เว็บดีไซน์มีการแจ้งโดเมนหมดอายุ ทางE-mail ของลูกค้าที่ติดต่อเท่านั้น ท่านควรจะต่อโดเมนก่อนโดเมนจะหมดอายุ 7 วัน

การต่ออายุโดเมนเนมหลังโดเมนเนมหมดอายุ
หากเกิน 15 วัน ขอสงวนสิทธิการต่ออายุโดเมนเนมในทุกกรณี และการต่ออายุหลังโดเมนหมดอายุ ระบบจะต่ออายุให้เป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม

การขอย้าย Name Server
หากท่านต้องการย้าย NS โปรดแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้ง ชื่อ NS กับ หมายเลข IP ที่ท่านต้องการให้เราย้าย

การขอ Auth Code เพื่อย้ายโดเมนเนม
หากท่านต้องการย้ายโดเมนการขอ Auth Code โปรดแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถขอได้หลังจากจดโดเมนไปแล้ว 2 เดือน และขอก่อนโดเมนหมดอายุ 2 เดือน โปรดแจ้ง E-mail ที่ต้องการให้เราส่ง Auth Code ไป เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จด และหากท่านได้ Auth Code ไปแล้วกรุณา ย้าย Domain Name โดยทันที หากท่านไม่ทำการย้ายโดเมนหลังได้รับ Auth Code ภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์การส่ง Auth Code อีกครั้ง และไม่รับประกันการที่โดเมนถูกขโมย