นโยบาย Domain Name

นโยบาย Domain Name ของ Hatyai Web Design

นโยบาย Domain Name หาดใหญ่เว็บดีไซน์ Free Domain Name ทุก Package เฉพาะโดเมนเนม .COM .NET .ORG

ประกาศ กฎระเบียบการจดโดเมนใหม่จาก ICANN ข้อควรทราบสำคัญมาก!!! สำหรับท่านที่จดทะเบียนชื่อโดเมนในหมวดหมู่ทั่วไป gTLD เช่น .com .net .org ICANN ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบชื่อโดเมนของโลก ได้กำหนดนโยบายข้อบังคับใหม่ ให้ระบบจะต้องส่งอีเมล์ให้เจ้าของโดเมนทำการยืนยันข้อมูลในส่วนของ Registrant contact ที่แสดงในข้อมูล Whois ทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล โดยเจ้าของโดเมนจะได้รับแจ้งทาง Registrant contact email address ให้ทำการยืนยันการแก้ไขข้อมูล Registrant contact จากระบบของเราที่มีหัวข้ออีเมล์ว่า “RAA verification mail” ภายในอีเมล์จะมีลิงค์ให้ทำการ คลิกเพื่อยืนยันอีเมล์ของท่าน หากไม่มีการยืนยันภายในระยะเวลา 15 วัน ชื่อโดเมนดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการยืนยัน

โดเมนเนม THNIC
โดเมนเนม THNIC สกุล .th เช่น .go.th .co.th .ac.th จะมีค่าบริการเพิ่มเติม หากท่านต้องโดเมนเนม THNIC ท่านจะต้องเตรียมหลักฐานการจดทะเบียนโดเนมให้กับเราด้วย ตัวอย่างเช่น

.co.th – หนังสือรับรองบริษัท
.ac.th – หนังสือขอจดโดเมนจากหน่วยราชการ หรือหนังสือจัดตั้งโรงเรียนสำหรับเอกชน
.go.th – หนังสือขอจดโดเมนจากหน่วยราชการ

การต่ออายุโดเมนเนม
ทางหาดใหญ่เว็บดีไซน์มีการแจ้งโดเมนหมดอายุ ทางE-mail ของลูกค้าที่ติดต่อเท่านั้น ท่านควรจะต่อโดเมนก่อนโดเมนจะหมดอายุ 7 วัน

การต่ออายุโดเมนเนมหลังโดเมนเนมหมดอายุ
หากเกิน 15 วัน ขอสงวนสิทธิการต่ออายุโดเมนเนมในทุกกรณี และการต่ออายุหลังโดเมนหมดอายุ ระบบจะต่ออายุให้เป็นวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม

การขอย้าย Name Server
หากท่านต้องการย้าย NS โปรดแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแจ้ง ชื่อ NS กับ หมายเลข IP ที่ท่านต้องการให้เราย้าย

การขอ Auth Code เพื่อย้ายโดเมนเนม
หากท่านต้องการย้ายโดเมนการขอ Auth Code โปรดแจ้งเราเป็นลายลักษณ์อักษร โดยท่านสามารถขอได้หลังจากจดโดเมนไปแล้ว 2 เดือน และขอก่อนโดเมนหมดอายุ 2 เดือน โปรดแจ้ง E-mail ที่ต้องการให้เราส่ง Auth Code ไป เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้จด และหากท่านได้ Auth Code ไปแล้วกรุณา ย้าย Domain Name โดยทันที หากท่านไม่ทำการย้ายโดเมนหลังได้รับ Auth Code ภายใน 15 วัน  ขอสงวนสิทธิ์การส่ง Auth Code อีกครั้ง และไม่รับประกันการที่โดเมนถูกขโมย

นโยบาย Domain Name

ติดต่อเราได้ที่
Hatyai Web Design หาดใหญ่เว็บดีไซน์
เบอร์โทรศัพท์: (66) 074414433 Hot Line: (66) 06-5252-2253

Email: hatyaiwebdesign@gmail.com
Line: