Hatyai Web Design AI+PSD Professional Training

เรียนปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม illustrator และ Photoshop

ราคา: 3,590 บาท อบรมเป็นคู่ 6,000 บาท

วันที่อบรม: ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้กำหนด

ระยะเวลา: 2 วัน( 14 ชั่วโมง)

สถานที่: ออฟฟิตของหาดใหญ่เว็บดีไซน์

การสอน: เน้นการสอนแบบ Workshop ถ้าทำไม่ได้ให้นัดวันมาเรียนใหม่ได้ฟรี

Free
- Coffee Break + Snack Box
- อาหารกลางวันที่ท่านสามารถเลือกเองได้
- Free Vector สำเร็จรูป

เนื้อหาการอบรม illustrator และ Photoshop กับ Hatyai Web Design
- ทำความรู้จักโปรแกรม illustrator / Ai
- ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop
- สี และ ทฤษฎีสี
- ทำความรู้จักแม่สี แต่ละชนิด
- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
- ขนาด และ สเกล
- หลักการ Layer
- การไล่สีด้วย illustrator / Ai
- เทคนิคการสร้างเว็บไซต์ด้วย illustrator / Ai
- การ Export ไฟล์ต่าง ๆ
- เทคนิคการสร้าง Head
- เทคนิคการสร้าง Footer
- เทคนิคการสร้าง Banner
- การใช้ Vector ประกอบ และสร้าง Vector
- เทคนิคพิเศษการใช้ Vector แบบขั้นเทพ
- การวาง Layout เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม illustrator / Ai
- การจัด Layout แบบมืออาชีพ
- การตัด illustrator / Ai เพื่อประกอบเว็บไซต์
- วิเคราะห์การนำไปใช้งานเพื่อประกอบเป็นเว็บไซต์ในแต่ละส่วน
- ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop
- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
- สรัาง Animation แบบง่าย ๆ ด้วย Photoshop
- การวาง Layout เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop
- การจัด Layout แบบมืออาชีพ
- การนำ Photoshop และ AI มาสร้างร่างเว็บไซต์
- การตัด Photoshop เพื่อประกอบเว็บไซต์
- อื่น ๆ *ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เรียน*

 

 

     

 

 

 

 

 

 

TOP