หาดใหญ่เว็บดีไซน์(บริษัท เวอร์เบิล จำกัด) รับนิสิต/นักศึกษา ฝึกงานด้าน IT, Web Design, Graphic Design, Web Programing ฝึกงานที่หาดใหญ่ สงขลา ติดต่อสอบถามในวันและเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 ที่่เบอร์ 06-5252-2253

คุณสมบัติของ นิสิต/นักศึกษา ฝึกงาน และ สหกิจ
นิสิต/นักศึกษา ฝึกงานต้อง กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี และศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับ IT, Graphic, การตลาด สามารถทำตามระเบียบ บริษัทได้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี