นโยบายการคืนเงิน

หาดใหญ่เว็บดีไซน์มีนโยบายคืนเงินดังต่อไปนี้ ลูกค้าโปรดทำความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการคืนเงิน หากมีปัญหากรุณาสอบถามที่ 081-0965675

Web Design:
คืนเงินมัดจำเต็มจำนวนในกรณีที่ยังไม่มีการออกแบบโครงร่างให้ท่านพิจารณา แต่หากมีการ Confirm เพื่อตัดขึ้นระบบไปแล้วไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทุกกรณี หากไม่มีการ Confirm เพื่อตัดขึ้นระบบเราจะพิจารณาตัดออกเฉพาะค่าออกแบบ

Programming:
ในกรณีของระบบเว็บไซต์ที่เขียนขึ้นมาโดยเฉพาะ หากระบบใช้งานไม่ได้ บริษัทคืนเงินในส่วนของระบบ 100% แต่หากมีการทดสอบระบบเพื่อใช้งานแล้วและหรือมีการใช้งานบนระบบไปแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ ในการคืนเงินทุกกรณี

SEO:
รับประกัน 1 คีย์เวิร์ดจะติดหน้าแรกของ Google ถ้าไม่ติดยินดีคืนเงินเต็มจำนวน

Multimedia:
ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

สื่อสิ่งพิมพ์:
หากมีการตรวจสอบและยืนยันงานพิมพ์แล้ว Hatyai Web Design ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี

การยกเลิกงาน:
หากมีการตรวจสอบแล้วว่างานไม่เป็นไปตามสัญญาว่าจ้างหรือการตกลงกันตั้งแต่ครั้งแรก ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ บริษัทฯ ขอยกเลิกงาน เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อตกลง และบริษัทขอสงวนสิทธิในการคืนเงินทุกกรณี