Hatyai Web Design Photoshop  for Web

เรียนปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop

ราคา: 1,990 บาท อบรมเป็นคู่ 3,000 บาท

วันที่อบรม: ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้กำหนด

ระยะเวลา: 1 วัน( 7 ชั่วโมง)

สถานที่: ออฟฟิตของหาดใหญ่เว็บดีไซน์

การสอน: เน้นการสอนแบบ Workshop ถ้าทำไม่ได้ให้นัดวันมาเรียนใหม่ได้ฟรี

Free
- Coffee Break + Snack Box
- อาหารกลางวันที่ท่านสามารถเลือกเองได้

เนื้อหาการอบรม Photoshop  for Web กับ Hatyai Web Design
- ทำความรู้จักโปรแกรม Photoshop
- สี และ ทฤษฎีสี
- ทำความรู้จักแม่สี แต่ละชนิด
- เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างเว็บไซต์
- ขนาด และ สเกล
- หลักการ Layer
- การไล่สี
- สรัาง Animation แบบง่าย ๆ ด้วย Photoshop
- เทคนิคการสร้าง Head
- เทคนิคการสร้าง Footer
- เทคนิคการสร้าง Banner
- การวาง Layout เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Photoshop
- การจัด Layout แบบมืออาชีพ
- การตัด Photoshop เพื่อประกอบเว็บไซต์
- วิเคราะห์การนำไปใช้งานในแต่ละส่วน
- อื่น ๆ *ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของผู้เรียน*

 

 

     

 

 

 

 

 

TOP