แจ้งปรับปรุง Server ประจำปี 2559

Hatyai Web Design แจ้งการปรับปรุง Server ประจำปี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย (Server) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับ Application ใหม่ ๆ ในอนาคต หากมีปัญหาในการใช้งานโปรดแจ้งเราได้ที่ 081-0965675