สอนการใช้งานเว็บ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 หาดใหญ่เว็บดีไซน์ไปอบรมและสอนการใช้งานเว็บไซต์ให้กับ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ผู้ผลิต และส่งออก ลูกชิ้นระดับสากล รวมถึงผลิตภัณฑ์ แปรรูปอาหารทะเลต่าง ๆ ณ ห้องประชุมบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

หาดใหญ่เว็บดีไซน์ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด ทั้งในส่วนของเว็บไซต์หลักและส่วนของร้านค้าและผลิตภัณฑ์ โดยเป็นเว็บไซต์แบบ Responsive ทั้งสองระบบ ระบบสมัครงานออนไลน์ รวมถึงหาดใหญ่เว็บดีไซน์ได้เป็นผู้ถ่ายประกอบเว็บไซต์ทั้งเว็บไซต์

บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
ที่อยู่: 3/2 หมู่ 7, ถนนเก้าเส้ง-จะนะ ตำบลเขารูปช้าง, อำเภอเมือง,จังหวัดสงขลา ประเทศไทย 90000
โทรศัพท์: (6674) 317-800  
Fax: (6674) 317-811
http://www.manafish.com

Hatyai Web Design หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ หาดใหญ่ สงขลาที่ดีที่สุดจริง ๆ

ถนนลพบุรีราเมศวร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 074-414433, 06-5252-2253
Email: hatyaiwebdesign@gmail.com