หอจดหมายเหตุเเห่งชาติฯ สงขลา

เว็บไซต์และระบบ E-book หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา

รายละเอียดในการจัดทำ
  • เว็บไซต์
  • ระบบ E-book รองรับฐานข้อมูล 1 ฐานข้อมูล
  • ระบบ E-book รองรับE-book มากกว่า 1 ล้านเล่ม
  • ระบบจัดการข้อมูลและข่าวสาร
  • ถ่ายภาพสถานที่ประกอบเว็บไซต์

หอจดหมายเหตุเเห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สงขลา บริเวณภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ ถนนกาญจนวนิช ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐