นครตรังเกมส์

เว็บไซต์และระบบรายงานผลกีฬาและเหรียญรางวัล นครตรังเกมส์

รายละเอียดในการจัดทำ
  • เว็บไซต์
  • ระบบรายงานผลกีฬาแบบ Real Time
  • ระบบรายงานเหรียญรางวัลแบบ Real Time
  • ระบบรายงานผลการแข่งขันในแต่ละรายการ
  • ระบบรายงานผลการแข่งขันแบ่งเป็นแบบรายวัน

นครตรังเกมส์ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๒–๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖