อบรม App

อบรม App หาดใหญ่  อบรมพัฒนา Application หาดใหญ่ สงขลา อบรมเขียน App iOS Android
React Native

เรียนรู้การพัฒนา Application ด้วย React Native สามารถสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android แบบ Cross Platform  โดยใช้ JavaScript เป็นหลัก
1. React Regular อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android  ด้วย React Native 3 วัน 21 ชั่วโมง
2. React Pro อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android  ด้วย React Native 5 วัน 35 ชั่วโมง

Ionic Framework ionic + Angular
เรียนรู้การพัฒนา Application ด้วย Ionic + Angular สามารถสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android แบบ Cross Platform แบบ Web view  โดยใช้ HTML+JavaScript เป็นหลัก
1. Ionic Regular  อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android  ด้วย Ionic + Angular 3 วัน 21 ชั่วโมง
2. Ionic Pro อบรมการสร้าง Mobile Application ทั้ง iOS และ Android  ด้วย Ionic + Angular 5 วัน 35 ชั่วโมง 

อบรม App ครอบคลุม
การสร้าง Application ด้วย Hybrid พัฒนาแบบ Cross Platform การใช้ Cloud Server หรือ Firebase การทำ Notification ไปจนถึงการ Build apk  ipa ด้วย Android Studio หรือ Xcode  และทดลองการนำขึ้น Play Store และ App Store รวมถึงเรียรู้ ข้อกำหนดของ App Store

สอบถามราคาอบรมและตารางการอบรมรวมถึงรายละเอียดอื่น ๆ ได้ที่ 06-5252-2253

Hatyai Web Design หาดใหญ่เว็บดีไซน์
เบอร์โทรศัพท์: (66) 074414433 Hot Line: (66) 06-5252-2253
Email: hatyaiwebdesign@gmail.com
Line: อบรม app

อบรม Joomla หาดใหญ่