อบรมและสอนการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 หาดใหญ่เว็บดีไซน์ (บริษัท เวอร์เบิล จำกัด) ได้ไปอบรมและสอนการใช้งานเว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ (KRABI IMMIGRATION) ณ อาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่

เว็บไซต์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดกระบี่ ที่หาดใหญ่เว็บดีไซน์ ได้จัดทำและพัฒนา ประกอบไปด้วย 3 ส่วน หลักๆ คือ
1. เว็บไซต์ที่แสดงเนื้อหาและข้อมูลข่าวสาร
2. ระบบ E-book
3. ระบบแผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่