ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน)


หาดใหญ่เว็บดีไซน์, บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด, และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมเป็นเจ้าภาพและวางพวงมาลาถวายสักการะในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 14:30 น ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง