รับนิสิต/นักศึกษา ฝึกงานสหกิจ ฝึกงานด้าน IT ฝึกงานที่หาดใหญ่ สงขลา

หาดใหญ่เว็บดีไซน์(บริษัท เวอร์เบิล จำกัด) รับนิสิต/นักศึกษา ฝึกงานสหกิจ ฝึกงานด้าน IT, Web Design, Graphic Design, Web Programing ฝึกงานที่หาดใหญ่ สงขลา

ซึ่งน้องๆจะได้ฝึกงานเสมือนการทำงานจริง ได้รับผิดชอบงานจริง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต

คุณสมบัติของ นิสิต/นักศึกษา ฝึกงาน และ สหกิจ
นิสิต/นักศึกษา ฝึกงานต้อง กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี และศึกษาในสาขาวิชาเกี่ยวกับ IT, Graphic, การตลาด สามารถทำตามระเบียบ บริษัทได้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พร้อมที่จะเรียนรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆ และสามารถทนต่อแรงกดดันได้ดี

ดูรายละเอียดแบบเต็มได้ที่
https://www.hatyaiwebdesign.com/edu/
ติดต่อสอบถามในวันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 17.30 ที่่เบอร์ 06-5252-2253