สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา

เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก

รายละเอียดในการจัดทำ
  • เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางบก
  • ระบบจัดการข่าวสารและข้อมูล
  • ระบบจัดการภาพกิจกรรม
  • ระบบจัดการBanner
  • ระบบจัดการสถิติ
  • ระบบจัดการ VDO

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  732 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา-ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100