ประมวลภาพอบรมเว็บไซต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 3 ถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 Hatyai Web Design บริษัทรับทำเว็บไซต์ หาดใหญ่ ได้ไปอบรมการจัดทำและดูแลเว็บไซต์ในหัวข้อ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างและดูแลเว็บไซต์ โดยโปรแกรมJoomla” ให้กับ สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล และ สำนักงานเกษตรอำเภอ 7 อำเภอ ได้แก่ สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง, สำนักงานเกษตรอำเภอควนโดน, สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ, สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า, สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสตูล, สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง, สำนักงานเกษตรอำเภอละงู รวมทั้งสิ้น 16 ท่าน


การอบรมเพื่อใช้ในการทำเว็บไซต์ของหน่วยงานของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่พิ้นฐาน การดูแล การใช้งานตลอดจนการนำเว็บไซต์ขึ้น Server ของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่ทุกหน่วยงานได้ลงมือทำจริงทุกขั้นตอน

 


ดูรายละเอียดการอบรมทั้งหมดได้ที่
https://www.hatyaiwebdesign.com/training.html

Hatyai Web Design หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์หาดใหญ่ สงขลาที่ดีที่สุดจริง ๆ

ถนนลพบุรีราเมศวร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 074-414433, 06-5252-2253
Email: hatyaiwebdesign@gmail.com