ขอแจ้งปิดทำการพิเศษ 3 - 4 ต.ค.60

หาดใหญ่เว็บดีไซน์ขอแจ้งปิดทำการพิเศษ ในอังคารที่ 3 ถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เนื่องจากหาดใหญ่เว็บดีไซน์จะไปทำการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและดูแลเว็บไซต์ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันอังคารที่ 3 ถึงวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.30 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 16 ท่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์สำนักงานฯ มีทักษะและความรู้นำไปใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


หากท่านต้องการติดต่อเรากรุณาติดต่อที่เบอร์ 06-5252-2253 ในส่วนของการ Support ระบบเว็บไซต์ หากท่านมีปัญหาการใช้งานกรุณา ส่งอีเมลมาที่ hatyaiwebdesign@gmail.com เจ้าหน้าที่จะทำการแก้ไขปัญหาให้ท่าน


จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
Hatyai Web Design บริษัทรับทำเว็บไซต์ หาดใหญ่