กลุ่มบริษัทฯเข้าพบคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ

   

ผู้บริหารของ หาดใหญ่เว็บดีไซน์, บริษัท ฟิกท์ แอสโซซิเอท จำกัด และ  บริษัท เวอร์เบิล จำกัด เข้าพบคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ  เพื่อพูดคุย ขอคำแนะนำ
และขอคำปรึกษาในโครงการต่าง ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ณ บ้านของคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี


รวมถึงเข้าพบ คุณทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมเอส ทารา แกรนด์ สุราษฎร์ธานี 

และ คุณเอกพจน์ ยอดพินิจ รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ณ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อขอคำปรึกษาในโครงการที่กลุ่มบริษัท
เป็นที่ปรึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในเรื่องต่าง ๆ
โดยเฉพาะเรื่อง เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี