วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี 12 สิงหาคม ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้

พระราช กรณียกิจเช่น โครงการที่มีสาขาขยายกว้างขวางไปทั่วประเทศโครงการหนึ่งก็คือ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ก่อตั้ง เป็นรูปมูลนิธิ พระราชทานนามว่า “มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์” เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 และเมื่อ พ.ศ. 2528 ได้เปลี่ยนชื่อ เป็น มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อันเป็นการส่งเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้น บ้านที่มีความงดงามหลายสาขา เช่น การปั้น การทอ การจักสาน เป็นต้น

วัน แม่ของประเทศไทย ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมกับได้กำหนดให้ดอกมะลิเป็นดอกไม้สัญลักษณ์แทนวันแม่ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีสีขาว มีกลิ่นหอมและออกดอกได้ตลอดทั้งปี เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูก

วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์หาดใหญ่ ได้ไปถ่ายภาพประกอบการทำเว็บไซต์เพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนรัตรสารวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โรงเรียนรัตรสารวิทยา 621 หมู่ 5 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90170 โทร. 081 – 5998594

วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

Hatyai Web Design แจ้งการปรับปรุง Server ประจำปี ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย (Server) ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และรองรับ Application ใหม่ ๆ ในอนาคต หากมีปัญหาในการใช้งานโปรดแจ้งเราได้ที่ 081-0965675

วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

Hatyai Web Design แจ้งการปรับปรุง E-mail Server ประจำปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย(Server)สำหรับใช้งานอีเมล ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปัญหา Spam รวมถึงอีเมลที่ค้างในระบบ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะใช้งาน E-mail ไม่ได้ หากมีปัญหาในการใช้งานโปรดแจ้งเราได้ที่ 081-0965675

วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

เมื่อวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 หาดใหญ่เว็บดีไซน์ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา แจก ไอศครีม และขนมต่างๆ ให้กับเด็ก ๆ ทุกคน พร้อมจัดกิจกรรมและของรางวัลมากมาย ณ หอสมุดแห่งชาติ กาญจนาภิเษก สงขลา ห้าแยก เกาะยอ

 

วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

หาดใหญ่เว็บดีไซน์ พัฒนาระบบ E-Book ให้กับ สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สงขลา เพื่อใช้ในการเผยแพร่หนังสือสำคัญต่าง ๆ จำนวนกว่า 100 เล่ม หนังสือบางเล่มอาจจะหาดูได้ยาก พร้อมระบบสืบค้น ซึ่งหาดใหญ่เว็บดีไซน์จะพัฒนา ระบบ E-Book แล้วเสร็จประมาณเดือน ตุลาคม 2558

วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2559 หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์หาดใหญ่ ได้ไปถ่ายภาพประกอบการทำเว็บไซต์ ที่โรงแรมไดมอนด์ เคฟ ไร่เลย์ บีช (Diamond Cave Railey Beach) จังหวัดกระบี่ พบเว็บไซต์ Diamond Cave Railey Beach และภาพถ่ายสวย ๆ จาก หาดใหญ่เว็บดีไซน์ ได้เร็ว ๆ นี้

 

วันศุกร์, 26 มกราคม 2018 / Published in ข่าวสาร โปรโมชั่น กิจกรรม

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์หาดใหญ่ ได้ไปถ่ายภาพประกอบการทำเว็บไซต์ ที่ไดมอนด์ บีช อ่าวน้ำเมา จังหวัดกระบี่ พบเว็บไซต์ ไดมอนด์ บีช อ่าวน้ำเมา พร้อมระบบจองออนไลน์ และภาพถ่ายสวย ๆ จาก หาดใหญ่เว็บดีไซน์ ได้เร็ว ๆ นี้