การเลือกเทคโนโลยีในการทำเว็บไซต์

         

ปัจจุบันเทคโนโลยีในการทำเว็บไซต์พัฒนาไปเร็วมาก ทำให้มีเครื่องมือในการทำเว็บไซต์ค่อนข้างมาก ถ้าเราต้องการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองเราจะเลือกเครื่องมือในการทำและพัฒนาเว็บไซต์อย่างไร หาดใหญ่เว็บดีไซน์ขอแบ่งกลุ่มใหญ่ ๆ สำหรับการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์เป็นดังต่อไปนี้

1.การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
สำหรับการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ในการทำเว็บไซต์นั้นผู้ทำต้องมีความรู้พื้นฐาน จนไปถึง ความรู้และประสบการณ์ขั้นสูง เพื่อที่จะสามารถพัฒนาเว็บไซต์ออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการปรับตัวในยุคนี้ที่เทคโนโลยีก้าวกระโดดไปอย่างมาก ภาษาคอมพิวเตอร์พื้นฐานในการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์คือภาษา HTML, CSS, XHTML และต้องรู้จัก Server-Side Script ( PHP, ASP, JSP)  Client-Side Script (JavaScript, VBScript, JQuery) และยังมีพวก Framework ต่าง ๆ  เพื่อการทำเว็บไซต์ให้สมบุรณ์มากยิ่งขึ้น ข้อดีของการการสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ นั้นคือ เว็บไซต์มีความยืดหยุ่นสูง ใช้เนื้อที่บน Server ไม่มาก สามารถออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ ไม่มีกรอบหรือ Template มากำหนดการทำงาน การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ใช้พัฒนาเว็บไซต์พื้นฐาน จนไปถึงเว็บไซต์ขนาดใหญ่จำพวก Web Application ได้

2. การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยการใช้ CMS (Content Management System)
การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยการใช้ CMS (Content Management System) คือระบบการจัดการเนื้อหา ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างและบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาคอมพิวเตอร์ ก็สามารถสร้างและพัฒนาเว็บไซต์ได้ แต่ถ้ามีจะดีมาก ที่สำคัญ CMS มักจะเป็นโอเพนซอร์ซ คือสามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี และยังมีการปรับปรุงรุ่นให้เราอีกด้วย โดย CMS ที่นิยมในการสร้างเว็บไซต์คือ WordPress, Joomla, Magento, Prestashop เป็นต้น เราสามารถนำ CMS ไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่เว็บไซต์เล็กๆ ไปจนถึงเว็บไซต์ขนาดใหญ่

ทั้งสองแบบถือว่ามีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน หากเลือก การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ ต้องมีความรู้ทางภาษาคอมพิวเตอร์ แต่ CMS ไม่จำเป็นต้องมี ในส่วนของความยืดหยุ่นการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน,มากว่า CMS อยู่แล้ว ในเรื่องความปลอดภัยขึ้นอยู่กับการปรับแต่งมากกว่า CMS จะมีเวอร์ชั่นให้อัพเดทมากกว่า จากประสบการณ์ เว็บที่ทำด้วย CMS Page speed จะช้ากว่าที่เขียนขึ้นมาด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ หากจ้างบริษัท หรือ Freelance ก็สอบถามว่าเขาใช้ CMS หรือ เขียนด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เวลาเรานำมาใช้งานจริงจะได้สามารถนำไปพัฒนาต่อได้


หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ หาดใหญ่ สงขลา ให้บริการจัดทำเว็บไซต์ ทั้ง การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ และ การสร้างและพัฒนาเว็บไซต์โดยการใช้ CMS รวมถึงการสอนใช้งาน ทั้ง 2 แบบอีกด้วย

Hatyai Web Design หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์ หาดใหญ่ สงขลาที่ดีที่สุดจริง ๆ

ถนนลพบุรีราเมศวร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทรศัพท์: 074-414433, 06-5252-2253
Email: hatyaiwebdesign@gmail.com