25 สิ่งที่จะต้องมีในเว็บไซต์ ปี 2017

เรามาดูกันว่า เว็บไซต์ในปี 2017 ควรจะมีสิ่งใดประกอบอยู่ในเว็บไซต์ของคุณบ้าง เพื่อให้เว็บไซต์ของคุณเป็นลักษณะเว็บไซต์ที่ดี และมีข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งประกอบใปด้วยส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ ได้แก่ ส่วนของหัวเว็บไซต์ หรือ Header, ส่วนที่แสดงอยู่ก่อนเนื้อหาหลัก, ส่วนเนื้อหาหลัก, ส่วนของ Footer และส่วนประกอบที่อยู่ภายในเว็บไซต์หน้าอื่น ๆ จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างกับ 25 สิ่งที่จะต้องมีในเว็บไซต์ ปี 2017 ที่หาดใหญ่เว็บดีไซน์ได้รวบรวมมาให้อ่านกัน

25 สิ่งที่จะต้องมีในเว็บไซต์ ปี 2017

ส่วนแรกเราจะมาดูในส่วนของหัวเว็บไซต์ หรือ Header ที่ใช้ในการแสดงผลเกือบจะทุกหน้า เรามาดูกันว่าควรที่มี Feature ใดบ้าง
1. Domain Name
Easy to remember domain name 
โดเมนเนมควรจดจำได้ง่าย

2. Logo 
A clean Logo representing your business name 
โลโก้ควรมีลักษณะสะอาดน่ามองและสามารถสื่อได้ถึงธุรกิจของตัวเอง

3. Tagline
Tagline representing what your business does  Tagline 
เป็นข้อความสั้น ๆ ที่สามารถสื่อได้ถึงว่าธุรกิจของคุณทำอะไร

4. Phone Number
เบอร์โทรศัพท์ของคุณ

5. Call to Action Button
Easy to reconize call to action button 
ปุ่มกดเพื่อใช้ในการโทรศัพท์ไปยังธุรกิจของคุณ

6. Top Navigation
Clear and Easy to read top Navigation 
เมนูหลักที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ควรจะอ่านง่าย

7. Breadcrumb navigation In all pages
Breadcrumb navigation In all pages
ตัวนำทางเว็บไซต์บ่งบอกว่าเราอยู่ส่วนใดของเว็บไซต์


ส่วนที่สองจะเป็นส่วนที่แสดงอยู่ก่อนเนื้อหาหลักเพื่อทำให้หน้าเว็บไซต์ดูโดดเด่นและสวยงาม
1. Slider or image
Showing most important Sales/promotion with clear Call to action 
รูปภาพหรือสไลด์โชว์ที่นำเสนอโปรโมชั่นต่าง ๆ

2. Crucial Business Information
ข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ ควรแสดงถึงข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ

3. Testimonials & Reviews 
(video testimonials can be even better)
การรีวิวของลูกค้าหรือคำรับรองต่าง ๆ และเป็น VDO จะดีมาก


ส่วนที่สามเนื้อหาหลักจะแสดงเนื้อหาหลักของเว็บไซต์ เรามาดูกันว่าควรที่มี Feature ใดบ้าง
1. Main Features
 

Of your product, services, Business location,office,and/or Products
ข้อมูลหลักของสินค้า หรือบริการ ที่ตั้งของธุรกิจ

2. Quality Content and Internal Links to inner pages
Engaging content which describes Your product or service clearly 
เนื้อหาที่มีคุณภาพ รวมถึงในเนื้อหาสามารถอธิบายถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณได้อย่างชัดเจน และควรมีลิงค์เชื่อมโยงไปยังหน้าต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์


ส่วนที่สีจะเป็นในส่วนของ Footer ที่อยู่บริเวณล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ เรามาดูกันว่าควรที่มี Feature ใดบ้าง
1. Contact Information
Physical address,phone number and email address
ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ของบริษัท ร้านค้า หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล

2. Business Hours
List your correct business hours Or support hours
เวลาทำการ ระบุเวลาทำการที่ถูกต้อง และเวลาในการ support

3. Social Media Buttons
Link to company social media Pages
ปุ่มเชื่อมโยงไปยัง Social Media ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น Facebook บริษัท

4. Online chat feature
This would be and optional feature
แชทออนไลน์ ในส่วนนี้ในเว็บไซต์จะมีหรือไม่มีก็ได้

5. News Letter 
Sign Up Form
จดหมายข่าว ควรมีแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนรับจดหมายข่าว

6. Navigations
Footer navigations
เมนูส่วน Footer


ส่วนที่ห้าหรือส่วนประกอบที่อยู่ภายในเว็บไซต์หน้าอื่น ๆ ที่ไม่ใช่หน้าหลักควรจะที Feature ใดบ้าง
1. Contact Form and Captcha Or anti spam feature

ฟอร์มติดต่อไว้สำหรับให้ลูกค้าสามารถติดต่อกับเว็บไซต์ของคุณได้ และฟอร์มติดต่อควรที่จะมีรหัสไว้ป้องกัน Spam ด้วย

2.Personalized About us page
ในเว็บไซต์ของคุณควรจะมี เกี่ยวกับเรา ด้วย

3.Privacy Policy Page
If you collect user information llke email addresses
หน้านโยบายความเป็นส่วนตัว ควรจะมีถ้าเว็บไซต์ของคุณมีการเก็บข้อมูลลูกค้า

4.FAQ Page
ควรมีส่วนของ FAQ หรือคำถามที่ถามบ่อย


จบไปแล้วสำหรับบทความ 25 สิ่งที่จะต้องมีในเว็บไซต์ ปี 2017 ลองไปสำรวจเว็บไซต์ของคุณดูว่าครบถ้วนหรือไม่ หากไม่ครบลองไปปรับใช้กันดู