การแก้ Error เมื่ออัพเดท Joomla เป็น 3.7

เมื่อเราทำการอัพเดท Joomla จาก Version 3.5 หรือ 3.6 เป็น Version 3.7 จะเกิดข้อผิดพลาด( Error ) ต่าง ๆ ขึ้นบางอย่าง ดังต่อไปนี้

1. เมื่อเข้าไปในหน้า Content (บทความ) จะขึ้น Error ว่า Warning Error loading component: com_fields, Component not found.

 

2. เมื่อเข้าไปแก้ไขบทความจะ ขึ้น Error ว่า Warning The TinyMCE Editor Plugin has been updated. Currently it uses your existing configuration. By editing the plugin, you can now assign and customise various layouts to specific user groups.

 

3. เมื่อเข้าหน้า Menus จะ ขึ้น Error ว่า 1054 Unknown column 'client_id' in 'field list'

 

วิธีแก้ไขข้อ 1-2 ให้ไปที่ Extensions - Manage - Discover ให้ทำการติ๊กเลือกในช่องรายการของ Discover extensions that have not gone through the normal installation process.  ทั้งหมดเพื่อติดตั้งส่วนเสริมและ Update ส่วนเสริมเพิ่มเติม และ กดที่ Install ที่อยู่ที่มุมซ้ายบน เพื่อทำการติดตั้งเมิ่อติดตั้งเสร็จจะสามารถแก้ไข Error 2 ข้อข้างบนได้

 

 

วิธีแก้ไขข้อ 3 ให้ไปที่ Extensions - Manage - Database จะขึ้นว่า Warning Warning: Database is not up to date! ให้ทำการกด ที่ปุ่ม Fix ที่มุมซ้ายบน เพื่อทำการแก้ไขและปรับปรุงฐานข้อมูล(Database) ให้เป็นปัจจุบัน จะสามารถแก้ไข Error ข้อ 3 ได้

เมื่อแก้ไข ข้อผิดพลาดทั้ง 3 ข้อได้ก็สามารถใช้งาน Joomla 3.7 ได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว