CSS เว็บสีขาวดำ

เนื่องจากการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 รัฐบาลมีคำสั่งให้ไว้ทุกข์ 1 ปี สำหรับข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ด้วยเหตุนี้เว็บไซต์ในประเทศได้เปลี่ยนโทนสี่สีเป็น โทนสีขาวดำเพื่อเป็นการไว้ทุกข์ รวมถึงเว็บไซต์ของหาดใหญ่เว็บดีไซน์ด้วย หลายคนอาจจะแปลกใจว่าทำไมเว็บไซต์บางเว็บไซต์ถึงเปลี่ยนสีของรูปภาพ วีดีโอ ได้อย่างรวดเร็วนัก วิธีง่าย ๆ ก็คือเราจะใช้คำสั่ง CSS เพื่อกำหนดให้เว็บไซต์เปลี่ยนเป็นโทนสีขาวดำหรือว่า Grey Scale

คำสั่ง CSS เพื่อทำให้เว็บไซต์เป็นโทนสีขาวดำ
img {
-webkit-filter: grayscale(100%);
filter: grayscale(100%);
}
html {
-webkit-filter: grayscale(100%);
}

นำ Code หรือคำสั่งนี้ไปไว้ยังไฟล์ Style หรือถ้าใช้ CMS ก็พวกไฟล์ template.css หรือ style.css ใน template นั้น ทั้งเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ วีดีโอ หรือ Flash ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเป็นโทนสีขาวดำหรือว่า Grey Scale ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปแก้ไขภาพหรือส่วนต่างๆ เลย ถือว่าง่าย สะดวก และรวดเร็วมาก ข้อสังเกตุ ในส่วนของ Favi iCon และ BG อาจจะไม่เปลี่ยนเพราะติดคำสั่งใน CSS เดียวกัน วิธีแก้คือไปเปลี่ยน CSS เป็น สีดำหรือขาวตามความต้องการ

Article by Pumiwaj Singtrakul