แจ้งปรับปรุง E-mail Server ประจำปี 2559

Hatyai Web Design แจ้งการปรับปรุง E-mail Server ประจำปี ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เพื่อให้เครื่องแม่ข่าย(Server)สำหรับใช้งานอีเมล ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดปัญหา Spam รวมถึงอีเมลที่ค้างในระบบ ช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะใช้งาน E-mail ไม่ได้ หากมีปัญหาในการใช้งานโปรดแจ้งเราได้ที่ 081-0965675