หาดใหญ่เว็บดีไซน์ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 8.30-16.30 บริษัท เวอร์เบิล จำกัด (หาดใหญ่เว็บดีไซน์) ได้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยมากขึ้น

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร

หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์หาดใหญ่ ออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บไซต์ หาดใหญ่ สงขลา
ก้าวไปในโลกยุคดิจิตอล 4.0 และ 5 G กับ Hatyai Web Design มั๊ย?
โทร 074-414433, 06-5252-2253 บริษัทรับทำเว็บไซต์หาดใหญ่