ถ่ายภาพเพิ่มเติมโรงเรียนรัตรสารวิทยา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 หาดใหญ่เว็บดีไซน์ บริษัทรับทำเว็บไซต์หาดใหญ่ ได้ไปถ่ายภาพประกอบการทำเว็บไซต์เพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนรัตรสารวิทยา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โรงเรียนรัตรสารวิทยา 621 หมู่ 5 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90170 โทร. 081 – 5998594